Technická služba

Technická služba v rozsahu činnosti projektovanie, montáž, údržba revízia a oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí podľa § 7 ods. 1, zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  • Zabezpečenie, projekcia a montáž zabezpečovacieho, monitorovacieho systému alebo poplachového systému slúžiaceho na ochranu alebo na hlásenie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo chránenej osoby, prevádzkovanie jeho časti, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo osoby, zmluvný a pozáručný servis, revízie predmetných zabezpečovacích systémov.
  • Možnosť výberu techniky a metodické usmerňovanie na obsluhu techniky.
  • Ochrana osoby a miestností pred neoprávneným odpočúvaním.
  • Kompletné prezretie Vašich priestorov pomocou najmodernejších monitorovacích zariadení na vyhľadávanie odpočúvacích zariadení.
  • Pri osobnom kontakte a oboznámení s Vašimi požiadavkami vypracujeme komplexný projekt ochrany pred neoprávneným odpočúvaním pomocou najmodernejších autorušičiek, telef. scramblerov, generátorov bieleho šumu, GSM rušičiek a rôznymi druhmi širokopásmových scanerov, detektorov infra a laserového žiarenia.