Triton SECURITY

Bezpečnostná agentúra Triton SECURITY s.r.o. je spoločnosť, ktorá sa špecializuje na poskytovanie služieb v oblasti komerčných bezpečnostných služieb v rozsahu zákona  č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a ozmene adoplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti).

Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti bezpečnosti z pôsobenia v bezpečnostných zboroch SR čo je zárukou profesionality, diskrétnosti, spoľahlivosti a nakoľko sme dynamicky rozvíjajúca sa spoločnosť poskytujeme novú generáciu bezpečnostných služieb.

Naša bezpečnostná agentúra začala svoju činnosť na základe Rozhodnutia KR PZ v Žiline o udelení:

  • Licencie : č. PS 000540 na prevádzkovanie STRÁŽNEJ SLUŽBY
  • Licencie : č. PD 000228 na prevádzkovanie DETEKTÍVNEJ SLUŽBY
  • Licencie : č. PT 001440 na prevádzkovanie TECHNICKEJ SLUŽBY