Strážna služba

Strážna služba v rozsahu činnosti podľa § 3 písm. a), b), c), d), e), f), g), h),i), zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  • Ochrana majetku na verejne prístupnom mieste,
  • ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste,
  • ochrana osoby,
  • ochrana majetku a osoby pri preprave,
  • ochrana prepravy majetku a osoby,
  • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb,
  • prevádzkovanie zabezpečovacieho alebo poplachového systému ,prevádzkovanie ich časti, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta,
  • vypracovanie plánu ochrany,
  • monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste.